JCI Senat u Hrvatskoj

JCI odaje priznanje najistaknutijim članovima!

Počasno i doživotno članstvo u JCI-u

Junior Chamber International (JCI)

JCI je organizacija profesionalaca i lidera u dobi od 18 do 40 godina akivna u 5 tisuća lokalnih organizacija u 120 zemalja.

JCI Croatia

JCI Croatia je nacionalna organizacija koja povezuje lokalne JCI organizacije u Hrvatskoj i njihove članove.

Tko su JCI Senatori?

JCI Senatori su aktivni i bivši JCI članovi koji su prepoznati od drugih JCI članova za izuzetan doprinos rastu i razvoju svoje JCI lokalne i nacionalne organizacije.

Senatorski broj

Senatorski broj predstavlja jedinstvenu identifikaciju svakog JCI senatora i on se dobije upisom u Senatorstvo.

Prije više od 65 godina ustanovljen je JCI Senat kako bi se odalo priznanje za izvanredna postignuća i aktivnost članova JCI-a diljem svijeta. JCI senatori demonstriraju odlučnost i vodstvo i potiču se da ostanu povezani i pružaju potporu komori tijekom cijelog svog života.

Sjećanje na Philipa Pugsleya

Rođen u Montrealu, Philip T.R. Pugsley je predvodio JCI organizaciju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na Svjetskom JCI kongresu 1951. godine u Montrealu u Kanadi izabran je za svjetskog JCI predsjednika.

Tijekom svojih putovanja Pugsley je svjedočio kako organizacije diljem svijeta prepoznaju svoje najistaknutije članove nagradama i drugim počasnim priznanjima i to ga je nagnalo na ideju JCI Senata.

Na Svjetskom kongresu JCI-a 1952. godine formiran je JCI Senat kao službeno priznanje JCI članovima koji su pokazali predanost i privrženost misiji JCI-a. JCI Senat je samo još jedan način kako članovi mogu doprinijeti zajednici kroz kreiranje pozitivnih promjena.

Znameniti JCI senatori

Od 1952. od danas odabrano je gotovo 78.000 senatora

JCI Senatori u Hrvatskoj

Hrvatska JCI organizacija ima četiri Senatora.

Kako se postaje JCI Senator?

Popis svih JCI Senatora