SENATE

JCI CROATIA

JCI Croatia Senate je skupina počasnih i doživotnih članova JCI-a u Hrvatskoj.

JCI Senate u Hrvatskoj

Prije 70 godina ustanovljen je JCI Senate kako bi se odalo priznanje za izvanredna postignuća i aktivnost članova JCI-a diljem svijeta. JCI senatori demonstriraju odlučnost i vodstvo i potiču se da ostanu povezani i pružaju potporu komori tijekom cijelog svog života. JCI Senate u Hrvatskoj startao je 2018. godine.

Junior Chamber International (JCI)

JCI je organizacija profesionalaca i lidera u dobi od 18 do 40 godina aktivna u 120 zemalja.

JCI Croatia

JCI Croatia je nacionalna organizacija koja povezuje lokalne JCI organizacije u Hrvatskoj i njihove članove.

Tko su JCI Senatori?

JCI Senatori su aktivni i bivši JCI članovi koji su prepoznati za izuzetan doprinos rastu i razvoju svoje JCI lokalne i nacionalne organizacije.

Senatorski broj

Senatorski broj predstavlja jedinstvenu identifikaciju svakog JCI senatora i on se dobije upisom u Senatorstvo.

Popis svih JCI senatora

Od 1952. godine pa do danas odabrano je preko 81.000 senatora. Među milijunima JCI članova kroz više od 100 godina samo su oni najistaknutiji odabrani za JCI senatore.

Sjećanje na

Philipa

Pugsleya

Rođen u Montrealu, Philip T.R. Pugsley je predvodio JCI organizaciju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na Svjetskom JCI kongresu 1951. godine u Montrealu u Kanadi izabran je za svjetskog JCI predsjednika.

Tijekom svojih putovanja Pugsley je svjedočio kako organizacije diljem svijeta prepoznaju svoje najistaknutije članove nagradama i drugim počasnim priznanjima i to ga je nagnalo na ideju JCI Senata.

Na Svjetskom kongresu JCI-a 1952. godine formiran je JCI Senate kao službeno priznanje JCI članovima koji su pokazali predanost i privrženost misiji JCI-a. JCI Senate je samo još jedan način kako članovi mogu doprinijeti zajednici kroz kreiranje pozitivnih promjena.

0
Hrvatskih senatora
0
godina rada u Hrvatskoj
0
senatora u Europi
0
senata u Europi

JCI u Hrvatskoj

JCI CROATIA

Nacionalna JCI organizacija u Hrvatskoj aktivna je od 1995. do 2003., te nakon 2013. godine. Više informacija o njihovom radu možete pronaći na službenoj web stranici i putem društvenih mreža.

Javi nam se

Uključi se u JCI

Scroll to top