Što nikada nećemo reći o JCI-u

Kada pristupite JCI-u mnogo ćete čuti o samoj organizaciji, kako stvari funkcioniraju, koja su pravila, kako se kod nas radi. Ići ćete na nacionalnu JCI akademiju, druge međunarodne akademije, specifične edukacije i sl. U ovom tekstu ću pokušati približiti ono najvažnije u JCI-u o čemu vam nećemo reći ništa.

Kako bi svaki JCI član ili kandidat mogao bolje razumjeti i dostići ovo o čemu ću govoriti nazvat ćemo to kao putovanje s velikim P, znači Putovanje. Putovanje, kao i svako pustolovina ili krstarenje, izloženo je izvjesnim uvjetima i rabi određeni broj sredstava. Prvi uvjet, onaj unutarnji, za polazak na ovo putovanje je biti samostalnog i otvorenog razmišljanja, biti čovjek slobodan društveno i intelektualno, tj. koji ne ovisi od drugog, koji svojim razmišljanjem nije sasvim podređen; biti čovjek lišen predrasuda, ili bar imati volju da ih se oslobodi. Prema mojemu mišljenju ne može se preći ovo putovanje ukoliko te ne pokreće izvjesna želja, izvjesna “žeđ”, volja. Ako nastaviš čitati i sljedeće rečenice ispunjavaš ovaj prvi uvjet.

Ali, ima i drugi uvjet za ovo JCI putovanje, a odnosi se na našu osobnost s kojom idemo na njega. Ovaj je proces unutarnji i svojstven je, uostalom, cjelokupnoj JCI organizaciji. Rekli bismo da onaj tko teži doživjeti ovo putovanje mora se osloboditi i onoga što je ranije bio, odnosno svojeg ega. A to oslobođenje ne može se desiti bilo gdje i bilo kako, već se može dogoditi samo u JCI društvu.

JCI putovanje, također, ne može proteći bilo kako. Kao svako proputovanje, ono sadrži niz iskušenja koja se prolaze između točke A i točke B, simboličnih iskušenja i avantura. JCI je nešto kao sigurna kuća u kojoj vas izbacujemo iz vaše osobne zone udobnosti. Sve je to poznato, rečeno i ponovljeno. No, treba shvatiti kako nas sva ova iskušenja nastoje poučiti da svaki JCI član ili kandidat može Putovanju pristupiti samo kroz kušnje koje mora naučiti savladati. Ove kušnje prolaze se i proživljavaju tijekom Putovanja. Ona nas žele naučiti kako svatko može otići na Putovanje samo ako se suoči s realnim brojem prepreka, iskustava, te ih nauči nadvladati i njima upravljati. Ovaj proces pokazuje nam kako to svatko može učiniti jedino vodeći računa o vremenu, o vremenskoj dimenziji. Nisu slučajno mandati u JCI-u na godinu dana. Tako je aktivnost svakog člana jedan put uokviren vremenom i nalazi se u nekom datom prostoru. Svaki kandidat ili član treba se u JCI-u suočiti s realnim iskušenjima i nadvladati ih kako bi pristupio jednoj odgovornoj, autentičnoj, kreativnoj inačici sebe… Svaki JCI član postaje on sam tek nakon što je razriješio niz neželjenih i teških situacija.

Ovo putovanje može se izvršiti samo u prvom licu, nitko drugi ne može ostvariti ga osim nas samih. Dapače, Putovanje u sebi objedinjuje ne samo intelektualno i osjećajno, već i misaono i doživljeno, životno. S obzirom kako u sebi upućuje na neraskidiv način ono što je promišljeno i osjećano, to putovanje je neizrecivo, nepredvidivo. Izreći ga, ispričati ga, značilo bi nužno izokrenuti ga, iznevjeriti njegov duh i autentičnost. U tom smislu Putovanje je kako tajna tako i umjetničko djelo. Može li se reći, ispričati, prevesti, Arsenova pjesma, Balaševićev koncert, Kniferova slika? Prevesti u neki misaoni narativ? Ne. To bi značilo kako uzalud brojimo korake lokalne predsjednice, nikad nećemo otkriti njenu tajnu po kojoj vodi organizaciju i stvara svoje umjetničko djelo.

Onako kako u našem putovanju ne možemo odvojiti inteligenciju i osjećanja, misao i život, tako se ne može razdvojiti znanje od činjenja, spoznaja od djelovanja. U tom smislu, JCI kroz ovo putovanje obraća se svakom svom članu ili kandidatu, kroz sve njegove dimenzije, intelektualnu, osjećajnu, osjetilnu, njegovo najdublje i najviše biće, onome što on uistinu je, onome što bi želio biti, postati; ne samo što on je, već i onome što on pokazuje, što poduzima. Ovo putovanje izgradnje vodi svakog člana u središte njegove dužnosti, dodaje znanja i iskustva, modificira i preobražava. Kušnje kao i navedeno putovanje pridonose onome kako ćete proživjeti JCI i svako Putovanje je jedinstveno svakom članu ili kandidatu. Svako Putovanje, bilo da se poduzima u vremenu ili prostoru, bilo da vodi JCI člana u najdublju točku njega samog ili ga odvodi u najsjajnije nepoznate predjele, je, na mnogo različitih načina, upravo to zašto ste došli u JCI te zašto i ste i pročitali ovaj članak skoro do kraja.

Svako JCI Putovanje izražava vaše iskustvo, kao što ga može izraziti i poezija, umjetnost, filozofija, i možemo ga rasvijetliti jedino pomoću ovog drugog ako hoćemo razumjeti sudbinu JCI-a i njegovo liderstvo.

Senator Marko Ignjatić

Što nikada nećemo reći o JCI-u
Scroll to top