Objave

Što nikada nećemo reći o JCI-u

Kada pristupite JCI-u mnogo ćete čuti o samoj organizaciji, kako stvari funkcioniraju, koja su pravila, kako se kod nas radi. Ići ćete na nacionalnu JCI akademiju, druge međunarodne akademije, specifične edukacije i sl. U ovom tekstu ću pokušati približiti ono najvažnije u JCI-u o čemu vam nećemo reći ništa. Kako bi svaki JCI član ili […]

The Marko’s Story

During my studies, I wanted to become a member of an international youth organization. This was in early 2009, when I returned to Zagreb after having been in Italy for a while. I had watched a TV Show where a Korean fellow talked about an international organization that brings together young professionals and leaders. It […]

Scroll to top